Reisopera Summer Camp

Reisopera Summer Camp

Workshopweek voor pas afgestudeerde zangers die aan alles behalve hun zangtechniek willen werken ● 4-9 juli 2021 ●

In de zomer van 2021 zijn wij gestart met een nieuw initiatief: het Reisopera Summer Camp. Wij organiseerden van 4 tot en met 9 juli in Enschede workshops en trainingen voor een groep van  tien jonge professionele zangers of bijna afgestudeerde zangstudenten, om hen een stap verder te helpen in hun carrière. Onder begeleiding van professionals uit de podiumkunsten (o.a. Merlijn Twaalfhoven, Kunsten ’92) hebben de deelnemers gewerkt aan o.a. auditietraining, ondernemerschap, stressmanagement, improvisatie en podiumpresentatie.

Wat níet op het programma stond, was zangles! Het Reisopera Summer Camp kiest bewust voor een andere koers dan de meeste summerschools: meer persoonlijke aandacht, begeleiding door professionals uit het vak en van buiten de podiumkunsten en ruimte voor reflectie. De deelnemers spelen zelf een actieve rol in het verloop van programma.

Talentonwikkeling
Om te slagen als jonge professionele zanger heb je meer nodig dan alleen een goede, getrainde stem. Het zangersvak is ontegenzeglijk complex. Eerst jaren studeren en dan nog een plaats veroveren in de beroepspraktijk. Hoe vind je als beginnend zanger een goede agent? Hoe ga je om met audities, hoe moet je samenwerken met regisseurs of dirigenten? Hoe maak je juist in het begin van je carrière keuzes die aansluiten bij je eigen krachten?

Lichting 2021
Fotograaf Marco Borggreve deed een fotoshoot met alle tien deelnemers tijdens het Summer Camp. In september 2021 krijgen alle tien deelnemers een pagina op deze website. Hieronder stellen we de zangers van lichting 2021 aan je voor!

Tenor Christof Laceulle

Sopraan Esther Kouwenhoven

Mezzosopraan Karina Kambulova

Mezzosopraan Kikki Vanhautem

Sopraan Maxime Schräder

Mezzosopraan Melina Meschkat

Sopraan Morann De Langhe

Mezzosopraan Roza Herwig

Mezzosopraan Stefanie Bruggeling

Sopraan Sylvia Boone

Vier jaar Summer Camp
Het Reisopera Summer Camp is bedoeld voor jonge professionele zangers of (bijna) afgestudeerde zangstudenten van Nederlandse conservatoria of muziektheateropleidingen. Het gaat uitdrukkelijk niet alleen om klassiek geschoolde zangers, ook vocalisten uit de lichte muziek of uit het muziektheater zijn van harte welkom.Ook in de zomers van 2022, 2023 en 2024 organiseren wij een Reisopera Summer Camp, met telkens tien nieuwe deelnemers.  Vanaf begin 2022 kunnen geïnteresseerden zich aanmelden via summercamp@reisopera.nl.

Talent ontwikkelen en uitdagen
De Reisopera investeert al jaren in allerlei vormen van talentontwikkeling van jonge zangers en theatermakers. Met dit Summer Camp willen we een aanvulling geven op de bestaande opleidingen en summerschools en tegemoet komen aan vragen en behoeften die wij signaleren bij jonge beroepszangers. Dat betekent dat de focus heel bewust niet ligt op zangpedagogiek, maar op andere aspecten van het podiumkunstvak.
Josef Fuchs, adjunct-artistiek directeur licht toe wat het Reisopera Summer Camp beoogt: “We delen onze expertise en ervaring graag met jonge zangers die zelf nieuwsgierig zijn om grensoverschrijdend te denken en bieden ze een veilige omgeving om op zichzelf te reflecteren. De Reisopera wil verbinden, jong met ervaren, klassiek met modern, de deelnemers onderling, een inspiratiebron zijn voor talent dat zichzelf wil ontwikkelen en uitdagen en dat grenzen durft op te zoeken. We verheugen ons erop om zelf te worden verrast door een nieuwe generatie jonge zangers die niet bang zijn voor een alternatieve en bredere kijk op zichzelf en op het muziektheatervak.”

Het Reisopera Summer Camp 2021 kwam tot stand met steun van het Staetshuys Fonds. 

Lees meer »