Nina Hiddema benoemd als algemeen directeur a.i.

Sinds oktober 2020 heeft Bart van Meijl als interim-directeur leiding gegeven aan de Reisopera om een goede overgang te bewerkstelligen richting de nieuwe algemeen directeur per seizoen

2021/2022. Aangezien de zoektocht naar een nieuwe algemeen directeur vooralsnog geen geschikte kandidaat heeft opgeleverd, en de opdracht van Van Meijl per 31 juli eindigde, heeft de Raad van Toezicht gezocht naar een passende invulling om de bestuurlijke continuïteit te borgen.

Nina HiddemaHiddema is sinds december 2017 lid van de Raad van Toezicht van de Nederlandse Reisopera. Zij heeft veel ervaring als  bestuurder in de wereld van de podiumkunsten en mediasector. Bart van Meijl en Nina Hiddema zullen in juli de overdracht van werkzaamheden doen, waarna per 1 augustus Nina Hiddema de functie van directeur voor een nog nader te bepalen periode zal waarnemen. Nina Hiddema is om die reden ook teruggetreden uit de Raad van Toezicht. Onder haar leiding zullen Raad van Toezicht en organisatie zich samen beraden op de toekomstige invulling van de positie van algemeen directeur.

Terug naar De Nederlandse Reisopera