Artistic board met vijf leden van start

nieuws 24.05.23

De artistic board van de Nederlandse Reisopera is van start gegaan. Onze directie heeft vijf leden benoemd in een nieuw extern artistiek adviesorgaan. Michiel Bijmans, Hein Braaksma, Booi Kluiving, Astrid Rose en Nicole van Vessum zijn toegetreden tot de artistic board van de Reisopera. Deze raad gaat de directie en artistieke staf van ons operagezelschap adviseren over de programmering.

Advies en reflectie
De artistic board van de Nederlandse Reisopera is een adviesorgaan van en voor de Reisopera. In essentie is de taak van de board om met het management van de Reisopera vanuit verschillende en onverwachte perspectieven te reflecteren op de totstandkoming van de programmering en de keuzes die daaraan ten grondslag liggen, alsook op het ‘verhaal’ van de individuele producties. De artistieke eindverantwoordelijkheid blijft voorbehouden aan de directie van de Reisopera.

In de board komen de disciplines/expertises en de (culturele) diversiteit samen die voor de totstandkoming van de programmering van de Reisopera cruciaal zijn. De leden van de board vertegenwoordigen drie belangrijke aandachtsgebieden, te weten Diversiteit & Inclusie, Technologie & Innovatie en Dramaturgie & Repertoire.

Meerstemmigheid
Directeur Nina Hiddema licht toe: “Met een turbulente (corona)periode achter ons, de nieuwe invulling van de landelijke basisinfrastructuur in het vooruitzicht en een snel transformerende wereld om ons heen, is een herbezinning op onze koers voor de Nederlandse Reisopera belangrijk. Ons doel is te blijven verbinden met een samenleving die op veel fronten sterk in beweging is.
Ons uitgangspunt daarbij is: meerstemmigheid. Dit is een voorwaarde bij de keuzes in de aanloop naar onze programmering en bij de uitvoering daarvan. Meerstemmigheid die doorklinkt in de mix van disciplines, in ruimte voor jong en gevestigd talent, in regionale, nationale en internationale inbreng, in het betrekken van nieuwe doelgroepen en in een grotere (culturele) diversiteit. Meerstemmigheid is ook cruciaal in de inhoudelijke discussie over onze programmering. Alle geluiden verdienen ruimte, terwijl ze tot een klinkend geheel moeten worden gebracht. Voor een inhoudelijke impuls met maximaal effect is deze artistic board ingesteld.”

Kritische blik van buitenaf
Hiddema: “Onze visie op het maken van opera in het huidige tijdsgewricht vraagt om een nieuwe werkwijze om deze beschreven meerstemmigheid te borgen. Bij opera komen nu eenmaal verschillende disciplines samen en het is ondenkbaar dat alle expertise en diversiteit in één persoon gevonden kan worden. Het vraagt om een lerende, open en flexibele benadering. Opera is teamwerk en de board is het instrument om ons te verzekeren van ‘meerstemmigheid’ en een verrijking van onze artistieke inzet met denkkracht, inspiratie, onverwachte perspectieven en artistieke impulsen. We organiseren met de artistic board zelf een belangrijke kritische blik van buitenaf. In een samenleving die snel verandert en zelfs polariseert, verandert de rol die wij moeten spelen. Ook hierin kan de artistic board de Reisopera breed voeden.”

De artistic board van de Nederlandse Reisopera bestaat uit:

* Michiel Bijmans – dramaturg, acteur, docent, eindregisseur. Artistiek teamlid Theater Sonnevanck
Michiel Bijmans werkt als dramaturg, acteur, docent in de kunsten en eindregisseur. Bij Theater Sonnevanck te Enschede is Michiel artistiek teamlid en dramaturg. Michiel is daarnaast begeleider van theatermakers. Hij is verbonden aan ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten als docent en lid van de auditiecommissie.
“Een artistic board is een klankbord: het geeft een instelling de mogelijkheid naar zich te laten kijken, door een groep mensen die zich verbonden voelt, en die toch voldoende afstand heeft om een ander perspectief te geven, constructief-kritisch te bevragen wat wellicht als vanzelfsprekend wordt beschouwd en om gedachtenoefeningen aan te kunnen gaan.” (Pijler Dramaturgie & Repertoire)

 

* Nicole van Vessumdirecteur De Parade
Nicole van Vessum is sinds 2006 directeur van het rondreizend theaterfestival De Parade. Ze werkte daarvoor o.a. bij ID&Dtv en was producent van de UITmarkt Amsterdam. Nicole is sinds 2020 adviseur van het Fonds Podiumkunsten.
“Wat mij erg aansprak is dat ‘meerstemmigheid’ de basis is voor wie en wat de Nederlandse Reisopera de komende jaren wil zijn. En hoe deze te laten horen en zien in al zijn facetten. Ik herken deze mooie kruisbestuiving van professionaliteit, ambitie, waarden, kunst en plek in de samenleving. In mijn werk bij de Parade ben ik dagelijks heel bewust en gepassioneerd bezig dezelfde verbindingen tot stand te brengen.” (Pijler Dramaturgie & Repertoire)

 

* Hein Braaksmacreatief ondernemer
Hein Jelle Braaksma is creatief ondernemer in complexe projecten. Hij is gespecialiseerd in (digitale) empowerment, duurzame ontwikkeling en zorg en wordt gedreven door passie voor het ontwikkelen van nieuwe vormen. Zijn streven is de vraag van morgen te verbinden met bestuurlijke realiteit van nu en met praktijk van de dagelijkse werkelijkheid.
“Op mijn zestiende zag ik mijn eerste opera: Verdi’s Don Carlo door de Reisopera in Groningen. Die ervaring heeft mijn ogen en oren geopend. En die ervaring werkte verslavend: ik wilde veel meer opera zien, in veel meer, uitdagende ensceneringen, en op veel meer plekken. Naast alle bewondering voor het artistieke succes, vernieuwing en talent(-ontwikkeling): de Reisopera is ook cruciaal om nieuw publiek te trekken op een vertrouwde plek in de buurt – zeker ook publiek van mijn generatie en jonger.” (Pijler Diversiteit & Inclusie)

 

* Astrid Rosehoofd Development/plaatsvervangend directeur ELJA Foundation
Astrid Rose is sinds 1 november 2022 Hoofd Development van de ELJA Foundation. Van 2012 tot 2022 was zij werkzaam voor het Conservatorium van Amsterdam, de laatste vijf jaar als Hoofd Marketing & Communicatie. Eerder werkte zij als artistmanager en Hoofd Creative voor artiesten als Edsilia Rombley en CH!PZ. Astrid is lid van de Raad van Advies voor Diversiteit & Inclusie van het Koninklijk Concertgebouw en verzorgt regelmatig public speaking trainingen voor diverse partijen.
“Ik geloof dat opera als kunstvorm succesvol kan evolueren, vasthoudend aan wat zo prachtig is aan de operaverhalen, maar ook oprecht openstaand voor nieuwe manieren om die verhalen te vertellen. Met kansen voor nieuwe kunstenaars en artiesten. Zodat het woord ‘risicovol’ straks wordt vervangen door ‘kansrijk’. Zodat er niet alleen mogelijkheden zijn voor nieuwe mensen die naadloos aansluiten op het team, maar diverse persoonlijkheden die iets compleet anders brengen en juist daardoor verrijken. Zodat ik mijn moeder straks kan meenemen naar een opera als ze hier op vakantie is uit Suriname. Zodat mijn schoonvader, rasechte Amsterdammer en marktkoopman, niet meer hoeft te zeggen: ‘Opera, nee, dat is niet voor mensen zoals wij’.” (Pijler Diversiteit & Inclusie)

 

Booi Kluivingtheatermaker (digitale cultuur) & acteur
Booi Kluiving  maakt voorstellingen gemaakt over radicalisering op internetfora (KEK), gamers (Let’s Play), internet-memes (De Memers) Hij is adviseur bij het Perfomance Technology Lab (PTL) waar makers uit alle disciplines samenkomen om onderzoek te doen binnen hun eigen praktijk naar hoe nieuwe technologie (VR/XR, A.I., 3d-kunst, Motion Capture, Interactieve Audiovisuele installaties, Robotica) hun concepten kan verrijken.
“In mijn praktijk ben ik veel aan het werk met thema’s als Digitale Cultuur en Innovatie en vooral het effect van deze technologie op de samenleving. Met mijn voorstellingen hoop ik een doelgroep aan te spreken die niet altijd hun weg naar de theaters weet te vinden; jongeren en jongvolwassen die online zijn opgegroeid, de internetgeneratie. De Nederlandse Reisopera omarmt vanuit mijn optiek vernieuwing en probeert een daadwerkelijke impact te hebben op de maatschappij. Iets waar ik als adviseur graag aan bij zou willen dragen.”(Pijler Technologie & Innovatie)