Het verhaal van Il barbiere di Sivigila

Eerste bedrijf

In het ochtendgloren komt een aantal musici bijeen voor het huis van dokter Bartolo. De jonge graaf Almaviva heeft hen ingehuurd om Rosina, de pleegdochter van de oude dokter, een aubade te brengen. Rosina laat zich echter niet zien. Almaviva roept de hulp in van de barbier Figaro en vertelt hem dat hij wil trouwen met Rosina, die hem alleen kent als de eenvoudige student Lindoro. In ruil voor geld geeft Figaro Almaviva het advies om vermomd als soldaat inkwartiering te zoeken in het huis van Bartolo. In haar kamer beklaagt Rosina haar gevangenschap. Zij schrijft een briefje aan Lindoro, in de hoop dat hij haar zal bevrijden. Van de muziekleraar Basilio verneemt dokter Bartolo intussen dat graaf Almaviva in de stad is en achter Rosina aanzit. Bartolo is ontzet. Hij wil zelf met Rosina trouwen en de bruidsschat opstrijken. Figaro is het huis binnengeslopen en verzekert Rosina dat hij het briefje aan Lindoro zal geven. Bartolo stormt de kamer binnen en verdenkt het meisje ervan een liefdesbrief te hebben geschreven. Rosina toont haar voogd een waslijstje. Plotseling is het huis in rep en roer. Een dronken soldaat is binnengekomen. Het is Almaviva in vermomming. Bartolo tovert een document tevoorschijn waarin staat dat hij geen soldaten hoeft in te kwartieren, maar Almaviva weigert te vertrekken. Er ontstaat een dusdanig oproer, dat de politie erbij moet komen. Bijna wordt Almaviva afgevoerd, maar wanneer hij de officier zijn naam toefluistert, blazen de dienders snel de aftocht. In opperste verbazing blijven de anderen achter.

 

Tweede bedrijf

Na het mislukken van de eerste list verschijnt Almaviva nu als plaatsvervanger van de klaarblijkelijk ziek geworden muziekleraar Basilio, om Rosina zangles te geven. Om vertrouwen te winnen bij de dokter toont de nieuwe zangleraar de door hem persoonlijke onderschepte brief die Rosina aan Lindoro schreef. Figaro komt binnen om Bartolo te scheren, zodat Almaviva en Rosina ongestoord hun ‘zangles’ kunnen voortzetten. Plotseling staat Basilio op de stoep en ternauwernood weet Almaviva de echte muziekleraar, onder overhandiging van een geldbedrag, ervan te overtuigen dat hij wegens hoge koorts onmiddellijk naar bed moet. Figaro wil de scheerbeurt hervatten maar dokter Bartolo hoort hoe de nieuwe zangleraar en Rosina een rendez-vous plannen en hij jaagt de bedrieger én Figaro de deur uit. Bartolo roept Basilio bij zich en vraagt hem onmiddellijk een notaris te halen. De overige voorbereidingen voor het huwelijk met Rosina zal hij zelf treffen. Opgewonden verlaat Bartolo het huis. Tijdens een hevig onweer sluipen Figaro en Almiva via het balkon de kamer van Rosina binnen. Rosina weigert aanvankelijk mee te gaan. Zij is verliefd op Lindoro en wil niet ontvoerd worden door handlangers van een zogenaamde graaf Almaviva die met haar wil trouwen. Pas wanneer de graaf duidelijk maakt dat Almaviva en Lindoro een en dezelfde persoon zijn, geeft Rosina zich gewonnen. Basilio en de notaris komen precies op het juiste moment. De notaris wordt gedwongen het huwelijk te voltrekken. Dokter Bartolo komt net te laat binnen en heeft het nakijken.