Culturele instellingen sturen brandbrief naar provincie Overijssel

De coronacrisis treft ook de culturele instellingen en cultuurliefhebbers in Nederland hard. Voorstellingen worden afgelast, musea zijn gesloten. De culturele instellingen liggen echter niet stil: achter de schermen wordt met volle kracht aan mogelijke toekomstscenario’s gewerkt en online kunnen we van concerten en virtueel museumbezoek genieten. De creatieve kracht van kunst en cultuur is overal zichtbaar! 

Ook wij hebben onze tournee Bruid Te Koop! moeten verplaatsen naar het najaar en optredens af moeten zeggen. Ook wij beraden ons op dit moment op het komende seizoen en de gevolgen van de anderhalvemeter-samenleving voor ons en voor ons publiek.

Meer dan 60 culturele instellingen uit onze ‘thuisprovincie’ Overijssel schreven een dringende oproep aan gedeputeerde Roy de Witte om de kracht van cultuur te blijven inzetten, in het belang van alle inwoners van Overijssel. De instellingen vragen om hulp, maar bieden ook hun hulp aan.

De Nederlandse Reisopera heeft de brief mede ondertekend en we delen hieronder graag de volledige tekst:  

 

Het College van Gedeputeerde Staten van Overijssel

T.a.v. de heer R.H. de Witte

Provinciehuis Overijssel

Luttenbergstraat 2

Postbus 10078

8000 GB Zwolle

 

Overijssel, 29 april 2020

 

Geacht College, geachte heer de Witte,

Terwijl de deuren op slot zitten en zich achter de schermen een ramp voltrekt is de culturele sector in Overijssel volop aan het ondernemen. Kijk online of buiten om je heen en de cultuur is overal. Tegelijkertijd zijn op alle fronten scenario’s voor straks in de maak. In dat inspelen op een ongekende situatie ligt onze kracht. Die kracht willen we blijven inzetten, in het belang van de inwoners van Overijssel.

Daarom richten we ons collectief tot u. We hebben niet alleen hulp nodig, maar ook hulp te bieden.

Over de gevolgen van de corona-crisis voor de cultuur in Overijssel kunnen we kort zijn: de sector als geheel verkeert in direct gevaar. Want ook al wordt de ene branche harder getroffen dan de andere, door de onderlinge samenhang wankelt het complete culturele ecosysteem in de provincie. Niet voor niets werd dit netwerk de afgelopen tijd juist aan alle kanten versterkt via de nieuwe cultuurregio’s. Als er op cruciale punten voorzieningen wegvallen, wat nu dreigt te gebeuren, komt de hele keten in gevaar; tot en met het Kulturhus in het kleinste dorp.

Dit leidt tot grote economische en maatschappelijke schade. De bijdrage van cultuur aan de Nederlandse economie (bbp) is 3,7 procent. Dat is bijna evenveel als de bouw (4,5 procent) en meer dan twee keer zoveel als de landbouwsector (1,6 procent; cijfers CBS 2019). Uit het Cultuursector Merkenonderzoek van begin 2020 blijkt dat elke euro entreegeld die voor cultuur wordt betaald (van concert tot tentoonstelling) met 2,5 kan worden vermenigvuldigd voor andere uitgaven (hapje en drankje, winkelen, openbaar vervoer, etc.). Zoals vrije theaterproducent en acteur Jon van Eerd het eerder formuleerde: “Dit is geen zielig verhaal, dit gaat over een economisch belang.”

Ondertussen is overal zichtbaar dat cultuur, ook al wordt het virus er niet mee bestreden, als tegengif werkt. Kunst biedt hoop en afleiding, aldus minister Ingrid van Engelshoven. Maar het vermaak gaat verder dan dat, zoals acteur, schrijver en oud-Dichter des Vaderlands Ramsey Nasr in het tv-programma Buitenhof onderstreepte. Hij wees op de oorspronkelijke betekenis van het woord vermaken: doen herstellen, opknappen, veranderen.

De 300 miljoen euro noodsteun van het kabinet biedt een deel van de culturele instellingen tijdelijk enige verlichting. Hoe welkom ook, deze bijdrage is op geen enkele manier toereikend om de culturele infrastructuur – en de bijbehorende werkgelegenheid – overeind te houden. Voor het beperkte deel dat in de regio terecht komt geldt bovendien de voorwaarde dat provincie en gemeenten evenredig bijdragen. Terwijl gemeenten nu al worstelen met de wissel die de coronacrisis op hun begrotingen trekt.

De instellingen zelf kunnen alle schade onmogelijk opvangen. De culturele sector ging als eerste op slot en zal als een van de laatsten weer open kunnen. Dat moet dan ook nog in een anderhalve meter-opzet, waarbij er veel minder mensen dan voorheen kunnen worden toegelaten. Nog los van de vraag of dit in praktische en organisatorische zin uitvoerbaar is, valt dit vooralsnog op geen enkele manier rendabel te maken. In veel gevallen geldt zelfs dat programmering in anderhalve meter-setting meer gaat kosten dan gesloten blijven. Deze last telt extra zwaar omdat eigen inkomsten onder druk van politieke bezuinigingen steeds belangrijker zijn geworden in de bedrijfsvoering.

We doen een beroep op uw hulp, in de wetenschap dat de provinciale overheid in Overijssel zich van oudsher sterk maakt voor de culturele sector.

In de eerste plaats is financiële ondersteuning nodig. Ook uw actieve bemiddeling richting de rijksoverheid is zeer dringend gewenst. Evenals een coördinerende rol in meer praktische zin, voor bijvoorbeeld het in kaart brengen van alle gevolgen en de afstemming tussen overheden. Dit kan ook de gemeenten wellicht ontlasten.

Als gezamenlijke Overijsselse cultuur denken we graag mee over hoe de wereld er na deze crisis kan uitzien. Creativiteit maakt een samenleving weerbaarder. Niet voor niets trekken we, ook met steun van de provincie, steeds intensiever op met andere sectoren, zoals onderwijs en zorg. Al die projecten en initiatieven laten zien dat kunst en cultuur iets wezenlijks toevoegen aan deze domeinen.

Die creativiteit zal in het post-coronatijdperk hard nodig zijn. We moeten van jong tot oud leren leven met het risico van crises als deze. We moeten nieuwe vormen vinden. “De kunst moet nieuwe gedachten, gevoelens en werelden voorstelbaar maken”, verklaarde componist en dichter Micha Hamel recent. Kunst en cultuur kunnen helpen om samenleving en economie weer op gang te brengen.

Daarvoor moet de culturele sector wel overeind blijven. Graag gaan we met u in gesprek over de manier waarop we daar samen voor kunnen zorgen, in het belang van alle inwoners. Als ondertekenaars van deze brief voelen we bij dit appèl nadrukkelijk ook de verantwoordelijkheid voor organisaties, instellingen, makers en zzp’ers in de sector die (bijvoorbeeld bij gebrek aan een overkoepelend orgaan) niet met name worden genoemd.

 

Met vriendelijke groet,

Ondertekening

ArtEZ conservatorium, Rob Kramer, directeur

Bibliotheek Kop van Overijssel, Hans Hilbers, directeur

Booster Festival, Pim Kokkeler, coördinator

Concordia Film | Theater | Beeldende kunst, Willem Jaap Zwart, directeur/bestuurder

De Nieuwe Oost | Pop, Dennis Platvoet, Artistiek & Zakelijk Coördinator

Deventer Schouwburg , Gabriel Oostvogel, directeur a.i.

Filmhuis Alleman Goor, Dinie Holkers-Veltkamp, namens vrijwilligers Filmhuis Alleman

Filmhuis Borne, Frits Willems, voorzitter

Filmhuis Denekamp, Marcel de Winder, programmeur

Filmhuis Oldenzaal, André Swart, voorzitter

Filmhuis Raalte, Gerard ten Thij, voorzitter

Filmkenniscentrum, Dick Smits, directeur

Green Vibrations, Caroline Krajenbrink, voorzitter

Hedon, Anne Riemersma, directeur

HOFtheater Raalte, Roswyde Burgman, directeur/bestuurder

Kaliber kunstenschool, Angelina Schoonewille, bestuurder

Kleinkunstig, Sjoerd Berendsen, operationeel en creatief directeur

Kulturhus Borne, Frank Droste, directeur, Laura Reymer, programmeur

Kunstcircuit Deventer, Gosse Hiemstra, directeur/bestuurder

Kunsten op Straat, Ruth Semmekrot, directeur

Kunstenlab, Mieke Conijn, directeur/bestuurder

Kunstvereniging Diepenheim, Just Schimmelpenninck en Jacko Brinkman, voorzitter en zakelijk leider

Metropool | Poppodia van Twente, Johan de Jong, directeur/bestuurder

MIMIK Deventer, Anton van Amersfoort, Hoofd programma, Rob van den Hove, directeur/bestuurder

Museum Buurtspoorweg, Gemma Boon, directeur

Museum de Fundatie en Kasteel het Nijenhuis, Ralph Keuning, directeur

Museumfabriek, Arnoud Odding, directeur

Natura Docet Wonderryck Twente, Theo Meereboer-Necheporenko, directeur

Netwerk van Overijsselse Bibliotheken, Astrid Vrolijk-de Mooij,voorzitter

Nederlandse Reisopera, José Rikhof-Winters en Josef Fuchs, manager financiën en adjunct-directeur artistieke zaken

OFO (Overijssels Filmhuis Overleg)

OKTO (Overleg Kleine Theaters Overijssel), vertegenwoordiger van 20 theaters

Openbare Bibliotheek Almelo, Gert-jan Sweep, directeur

Openbare Bibliotheek Enschede, Jan Hoogenberg, directeur/bestuurder

Oyfo, Lous Kerkhof, directeur/bestuurder

Phion / Orkest van het Oosten, Jacco Post, directeur/bestuurder

Poppodium Burgerweeshuis, Kelly Hammer, directeur

Poppunt Overijssel, Harold de Boer, coördinator

Quintus, centrum voor kunst en kunsteducatie, Hendrik Jan Houtman, directeur/bestuurder

Rabo Theater De Meenthe, Han Evers, directeur

de Reggehof /MSHVT(Muziekschool Hof van Twente), Clement Postmus, directeur/bestuurder

Rijksmuseum Twenthe, Arnoud Odding, directeur

Rijnbrink, Tineke van Ham, bestuurder

Schouwburg Hengelo, Raoul Boer, directeur/bestuurder

Stadsmuseum Almelo, Sigrid Ivo, directeur

Stadstheater De Bond, Riette Kruize, directeur/bestuurder

Stichting dEVENTer, Henk te Riele

Stichting Filmtheater Fraterhuis Zwolle, Henriëtte Boerhof, directeur/bestuurder

Stichting Fundament Losser, Ans Dijkhuijs, directeur bestuurder

Stichting IJsselbiënnale,Henk Hengeveld, voorzitter bestuur

Stichting Nieuwe Twentse Kunst, Menno Dimitri Ouderkerk, directeur/bestuurder

Stichting Oldenzaalse Musea, Sandra Schipper, directeur/bestuurder

Tetem, Wilja Jurg, Directeur bestuurder

The Overkill festival, Sickhouse, Marie Janin, co-directeur/artistiek leider

Theater de Voorveghter, Jan Maarten Veurink, directeur

Theater Hof 88, Joris Kemps, directeur/programmeur

Theater Sonnevanck, Lieke Bisseling en Flora Verbrugge, zakelijk en artistiek directeur

Theaterhotel Almelo, Esther Hammink, directeur

Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede, Judith Hartman, directeur/bestuurder

ZINiN Cultuurorganisatie, Chris Funk, directeur

Zwolse theaters, Rob Zuidema, directeur/bestuurder

 

 

Magelone & Peter

Magelone & Peter


13 SEP - 13 SEP 2020

Wat moet je doen als de caravan letterlijk een 'sleurhut' geworden is. Magelone & Peter is een jongtalentproductie en de eerste muzikale short story die door ons ontwikkeld wordt. Eind augustus 2020 maken we bekend waar en wanneer Magelone & Peter te zien zal zijn.


Lees meer Tickets